Regler for leg med sne.

I skolegården og på legepladsen må der ikke kastes med sne. Derimod er det tilladt at

bygge snemænd o.lign.

Det er tilladt at kaste med sne således:

A-afd. : I frikvarteret kl. 9.15 9.45, på fodboldbanen, den halvdel over mod hallen

B-afd. : I frikvarteret kl. 9.15 9.45, leger og kaster med sne på Sportspladsen, den

halvdel over mod anlægget bag første lysmast.

C-afd. : I frikvarteret kl. 11.45 12.15, på fodboldbanen bag første lysmast

D-afd. : I frikvarteret sammen med den årgang, man tilhører.

Deltagelse i snekastning er på eget initiativ og ansvar. Det er derfor ikke tilladt at hente

elever, der ikke selv ønsker at deltage.

I frikvarterer, hvor snekastning er tilladt, vil lærerne fra de respektive afdelinger føre særligt

tilsyn.

Skulle en elev ikke overholde ovenstående regler, kan de tilsynsførende bestemme

indeordning for vedkommende.

Der må ikke kælkes på bjerget (gælder alle former for kælke).

November 2008, justeret august 2010, dec. 14 og nov. 15.

KP