Velkommen til Nørre-Snede Skole

Nørre-Snede Skole er 2-sporet fra 0.-9. årgang. Skolen er opdelt i 4 afdelinger – indskoling, mellemtrin og udskoling. Derudover har skolen en afdeling for specialklasser.

Skolen er en PALS-skole, hvor der arbejdes ud fra værdierne Ansvar, Omsorg og Respekt.

Som entreprenørskabsskole har der i en del år været arbejdet med entreprenørskab, hvor kreativitet, innovation og iværksætteri er centrale elementer.

I indskolingen ruller eleverne ind på aldersintegrerede hold 4 gange om året med udgangspunkt i deres 6 års fødselsdag.

Ombygning af skolen

Her i starten af april er status på byggeriet, at der er fuld gang i nedrivningen af Højvang. Dette forventes at tage ca. 7 uger, hvorefter grunden i byggeperioden anvendes til byggeplads. Entreprenørenkan her opbevare maskiner og byggemateriel mm. Når byggeriet er endeligt færdigt, indrettes grunden til parkeringspladser – busholdeplads, og det bliver herfra, der kommer en ny hovedindgang til skolen.

Efter de afholdte workshops, der sluttede i februar, er de endelige tegninger nu faldet på plads, og C.C. Contractor er i fuld gang med at udarbejde de tekniske tegninger og tegninger over de tekniske installationer.

Der var i den oprindelige plan lagt op til, at byggeriet skulle starte med nedrivning af 69-fløjen for derefter at opføre den nye bygning der. Efterfølgende skulle 57-fløjen renoveres, men det er nu besluttet, at det er mere hensigtsmæssigt at starte på renoveringen af 57-fløjen, da dette bl.a. giver en mere hensigtsmæssig genhusningsplan.

Tidsplanen er, at håndværkerne rykker ind i 57-fløjen i uge 26, dvs umiddelbart efter, at eleverne er sendt på sommerferie. Det forventes, at renoveringen af 57-fløjen vil foregå frem til januar 2017. Herefter nedrives 69-fløjen, og den nye bygning forventes herefter at være færdig omkring december 2017.

 

Idrætsdag i indskolingen

Ingen aktuelle opslag
Ingen aktuelle aktiviteter i kalenderen

Illustration af salme i musik i A-afdelingen

Besøgstæller

259057