Velkommen til Nørre Snede Skole

Nørre-Snede Skole er 2-sporet fra 0.-9. årgang. Skolen er opdelt i 4 afdelinger – indskoling, mellemtrin og udskoling. Derudover har skolen en afdeling for specialklasser.

Skolen er en PALS-skole, hvor der arbejdes ud fra værdierne Ansvar, Omsorg og Respekt.

Som entreprenørskabsskole har der i en del år været arbejdet med entreprenørskab, hvor kreativitet, innovation og iværksætteri er centrale elementer.

I indskolingen ruller eleverne ind på aldersintegrerede hold 4 gange om året med udgangspunkt i deres 6 års fødselsdag.

Ombygning af skolen

Her i starten af april er status på byggeriet, at der er fuld gang i nedrivningen af Højvang. Dette forventes at tage ca. 7 uger, hvorefter grunden i byggeperioden anvendes til byggeplads. Entreprenørenkan her opbevare maskiner og byggemateriel mm. Når byggeriet er endeligt færdigt, indrettes grunden til parkeringspladser – busholdeplads, og det bliver herfra, der kommer en ny hovedindgang til skolen.

Efter de afholdte workshops, der sluttede i februar, er de endelige tegninger nu faldet på plads, og C.C. Contractor er i fuld gang med at udarbejde de tekniske tegninger og tegninger over de tekniske installationer.

Der var i den oprindelige plan lagt op til, at byggeriet skulle starte med nedrivning af 69-fløjen for derefter at opføre den nye bygning der. Efterfølgende skulle 57-fløjen renoveres, men det er nu besluttet, at det er mere hensigtsmæssigt at starte på renoveringen af 57-fløjen, da dette bl.a. giver en mere hensigtsmæssig genhusningsplan.

Tidsplanen er, at håndværkerne rykker ind i 57-fløjen i uge 26, dvs umiddelbart efter, at eleverne er sendt på sommerferie. Det forventes, at renoveringen af 57-fløjen vil foregå frem til januar 2017. Herefter nedrives 69-fløjen, og den nye bygning forventes herefter at være færdig omkring december 2017.

 

Idrætsdag i indskolingen

 • ikon
  Birte Dorthea Kristensen den 24-05-2016
  Besked fra Skolebiblioteket:
  Fra Nørre-Snede Skole vil vi gerne sende en stor tak til Menighedsrådet i Nørre-Snede og Hampen Sogne for deres flotte foræring af Peter Madsens klassiker ”Menneskesønnen” til Nørre Snede Skolebibliotek. Der er tale om et klassesæt på 30 bøger samt en lærevejledning til bogen. Det er en rigtig fin gave, som vi er meget glade for, og som helt sikkert vil blive brugt flittigt i kristendomsundervisningen i især overbygningen.
  Hilsen Hanne Hedegaard Pedersen
 • 30-05-2016
  12:00-16:00
  Skolehjemsamtaler forår 7.a · 7A
  1
 • 31-05-2016
  13:30-15:00
  Skolehjemsamtaler forår 7.a · 7A
  1

Åben Kulturaften

Torsdag d. 12. maj 2016 var der Åben Kulturaften på skolen. Her udstillede eleverne fra A- og B-afdelingen forskellige produkter fra undervisningen, og der blev optrådt med numre fra både den obligatoriske og den valgfrie musikundervisning.

Besøgstæller

248173